- kladně hodnocené díly v pořadu Jak se staví sen  ( návrh designu, stavební dozor, provádění realizace)







               
Provětrávaná dřevěná fasáda Sibiřský modřín
  



     
   - Provětrávaná dřevěná fasáda Sibiřský modřín